Tag Archives: badlands

Assorted pics from the Badlands | Allerlei foto’s van de Badlands

Food in the Park Lodge: Sioux Indian Taco, with Indian bread and buffalo mince | Eten in het Park: Sioux Indiaanse Taco, met Indiaans brood en bison gehakt
Badlands various

Different type of pedestrians crossing | Andere soort voetgangers steken over:
Badlands various

Panorama pictures: click on them to go to Flickr site for bigger picture! | Panoramafoto's: klik erop om naar de Flickr site te gaan voor een grotere foto!
Badlands various

Badlands various

Badlands various

Badlands various

Pano badlands

Tuesday: And on the seventh day, she thought she’d have a rest | Dinsdag: en op de zevende dag, dacht ze even te kunnen rusten

*But this is America, and we do everything by car here! So I still clocked up just shy of 80 miles, but at a very sedate pace. *Maar dit is Amerika, en we doen alles met de wagen! Dus was het toch nog net geen 130km voor de dag, maar aan een gezapig tempo.

Song of the day (does not bear any connection to the geological formation) | Liedje van de dag (zonder enige band met het geologisch verschijnsel)

My desire to hike through the landscape was considerably curtailed by the heat, and these signs. Mijn drang om door het landschap te wandelen werd gekortwiekt door de hitte, en deze bordjes.

Beware Rattlesnakes!
Added to this was proof of their presence, though fortunately this one was not very dangerous anymore. Voeg daarbij nog hard bewijs van hun aanwezigheid, hoewel deze (gelukkig) al onschadelijk was gemaakt.
Dead snake

The Badlands show some amazing geological features, and in this case, "show, don't tell" is probably the best strategy. Find your friendly neighbourhood geologist to explain what happened to create this amazing landscape. S/he will know, this is textbook erosion. All pictures are also on Flickr, just click to get through to a higher resolution and even more images. De Badlands zijn een geweldig geologisch fenomeen, en ik denk dat ik in dit geval liever het woord aan de foto's laat. Mocht je meer willen weten, zoek dan je dichtsbijzijnde geoloog voor meer uitleg over hoe dit wonderlijke landschap tot stand kwam. Ze zullen het wel weten, dit komt zo uit het lesboek erosie. Alle foto's staan ook op Flickr, dus klik gewoon op de foto om door te gaan naar die site waar je nog meer foto's vindt.

Badlands window trail

Moonscape Badlands

Badlands Door Trail

Mellow Badlands

Badlands circle

green in the Badlands

As far as the eye can see...

Neapolitan icecream Badlands

Yellow and Pink Badlands

Badland crags

Curtain of Badlands

classic Badlands

tufts of green on Badlands hills

Monday, take 2: flatlands to Badlands | Maandag, 2e poging: van vlaktes naar maanlandschap

Power song of the day (sing along at full blast in the car)| Oppepnummer van de dag (keihard meezingen in de wagen):

(Don't worry, Dan. I did not take the rear seats out to put a fridge in your car!)

From Mitchell, SD to Interior, SD is by my newly discovered standards for driving a small stretch, but still over 200 miles. But how could I leave Mitchell without visiting the Corn Palace? When I was first told about this, I thought my friends were pulling my leg. But this is America, and stranger things have been done than decorating buildings with ears of corn. A true piece of Americana. Vanuit Mitchell naar Interior, beide in South Dakota, is het volgens mijn nieuwe normen voor autorijden een klein ritje, maar toch nog meer dan 200 mijl. Maar hoe kon ik Mitchell verlaten zonder het Maïspaleis te zien? Toen mijn vrienden me eerst vertelden over het bestaan van dit ding dacht ik dat ze me iets op de mouw speldden. Maar dit is Amerika, en ze hebben hier al vreemdere dingen gedaan dan gebouwen versieren met maïskolven. En je hebt de I-90 niet gedaan als je dit niet gezien hebt.

P1019796

P1019814

P1019818

P1019820

Local shops of the day: Corner Store Coffee House and Deli in Mitchell, for great coffee and oatmeal; Indulge Bistro and Bakery in Chamberlain, for a great lunch time sandwich and a sublime lemon bar slice; and the Wagon Wheel in Interior for a buffalo burger (yes, made with 100% real buffalo). Plaatselijke winkels van de dag: Corner Store Coffee House and Deli in Mitchell voor heerlijke koffie en stevige havermoutpap; Indulge Bistro and Bakery voor een lekkere boterham en een fantastisch citroen cakeje, en The Wagon Wheel in Interior voor een bison-burger (jawel, gemaakt met 100% echte bison).

 
(Sideway food pictures, a new trend! Foto's van eten op hun kant, een nieuwe trend!)

I crossed the Misouri in style, in Chamberlain. Stijlvol de Misouri oversteken in Chamberlain:
P1019823

In Kadoka I went off the I-90 and took the scenic approach to the new location for the mobile writing hut. In Kadoka ging ik van de grote snelweg, en nam de kleinere, mooiere baan naar de nieuwe locatie voor de mobiele schrijvershut.

The scenes along the way were just a taste of what was to come... De uitzichten erheen waren maar een voorproevertje van wat er de dag nadien zou komen...
Badlands preview

Badlands layers

The Badlands wall

Monday: slow internet day | Maandag: trage dag op het internet

I've arrived safely in Interior, SD, at the eastern end of the Badlands. I would love to show you pictures of all I've seen today, but the internet connection here is not powerful enough to cope with that... Hopefully better luck tomorrow.

Ik ben veilig aangekomen in Interior, South Dakota, aan de oostkant van de Badlands. Ik zou jullie met plezier allerlei foto's tonen van de mooie dingen die ik vandaag zag, maar de internetverbinding is daar niet krachtig genoeg voor. Hopelijk meer geluk morgen.