Tuesday: And on the seventh day, she thought she’d have a rest | Dinsdag: en op de zevende dag, dacht ze even te kunnen rusten

*But this is America, and we do everything by car here! So I still clocked up just shy of 80 miles, but at a very sedate pace. *Maar dit is Amerika, en we doen alles met de wagen! Dus was het toch nog net geen 130km voor de dag, maar aan een gezapig tempo.

Song of the day (does not bear any connection to the geological formation) | Liedje van de dag (zonder enige band met het geologisch verschijnsel)

My desire to hike through the landscape was considerably curtailed by the heat, and these signs. Mijn drang om door het landschap te wandelen werd gekortwiekt door de hitte, en deze bordjes.

Beware Rattlesnakes!
Added to this was proof of their presence, though fortunately this one was not very dangerous anymore. Voeg daarbij nog hard bewijs van hun aanwezigheid, hoewel deze (gelukkig) al onschadelijk was gemaakt.
Dead snake

The Badlands show some amazing geological features, and in this case, "show, don't tell" is probably the best strategy. Find your friendly neighbourhood geologist to explain what happened to create this amazing landscape. S/he will know, this is textbook erosion. All pictures are also on Flickr, just click to get through to a higher resolution and even more images. De Badlands zijn een geweldig geologisch fenomeen, en ik denk dat ik in dit geval liever het woord aan de foto's laat. Mocht je meer willen weten, zoek dan je dichtsbijzijnde geoloog voor meer uitleg over hoe dit wonderlijke landschap tot stand kwam. Ze zullen het wel weten, dit komt zo uit het lesboek erosie. Alle foto's staan ook op Flickr, dus klik gewoon op de foto om door te gaan naar die site waar je nog meer foto's vindt.

Badlands window trail

Moonscape Badlands

Badlands Door Trail

Mellow Badlands

Badlands circle

green in the Badlands

As far as the eye can see...

Neapolitan icecream Badlands

Yellow and Pink Badlands

Badland crags

Curtain of Badlands

classic Badlands

tufts of green on Badlands hills

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *