Between the covers in 2015| Van kaft tot kaft in 2015

It’s a funny thing you hear a lot of academics say these days, especially in Humanities: “But who still reads books cover to cover?” We tend to read chapters, or just the Introduction, or hunt down the small piece of information we need, but indeed: we rarely sit down and just read the entire thing.

Het is een van die rare dingen die je een hele hoop mensen in de geesteswetenschappen hoort zeggen dezer dagen: “Wie leest er nu nog boeken helemaal uit, van begin tot einde?” We lezen hoofdstukken, of inleidingen, of zoeken gewoon tot we het kleine stukje vinden dat we nodig hebben. Maar het klopt: we maken zelden tijd om het hele ding van kaft tot kaft te lezen.

For 2015, I made a point of keeping track of everything I finished reading from cover to cover- printed (hard cover or paperback), e-book or PDF. I fear one or two may have escaped at the beginning of the year. Some were carried over from previous years, but finished in 2015. There are lots of academic books and popular history, and some fiction. I read inside and outside my narrow field of medieval China, for book groups, for fun and based on recommendations, so it makes for a rather eclectic mix.

Ik besloot om in 2015 een lijstje bij de houden van alle boeken die ik van begin tot einde las- harde kaft, paperback, e-boeken en PDF. Eén of twee zijn misschien door de mazen van het net geglipt in het begin van het jaar. Sommige begon ik in 2014 of eerder, maar las ik uit in 2015. Veel academische boeken en geschiedenis voor de geïnteresseerde lezer, en een beetje fictie. Ik lees binnen en buiten mijn eigen kleine vakgebiedje van middeleeuws China, voor boekengroepen en gewoon voor de leute of op basis van aanbevelingen, dus er zit niet echt een lijn in.

I also own plenty of books I never read, and I began to munch my way through them, starting at one end of the bookshelf and hoping some day to get through them. Not all of them will make the cut when the next move comes… In case you’re wondering, yes: I do read and finish bad books. One reason is they’re like a train wreck about to happen, I can’t peel my eyes away, I keep thinking “It surely can’t get any worse than this!?!”. Call it a guilty pleasure. I think reading a bad book is still a better waste of time than watching bad TV. You always learn something from a (bad) book- even if only that you’d better read another, but usually I also find out what doesn’t work in style, argumentation or story, and that there is still space out there for a better book on a certain topic.

Ik koop ook vaak boeken die ik uiteindelijk nooit lees, en ik ben als een echte boekenwurm gewoon begonnen me er doorheen te werken, beginnen linksboven op het schap, en hopen om ooit rechtsonder te eindigen. Niet alle boeken zullen de volgende verhuis meemaken, merk ik… Ja, ik lees ook slechte boeken van begin tot einde. Soms is het gewoon alsof je naar een vertraagde opname van een auto-ongeluk zit te kijken, en je kan de ogen niet afwenden: “Oh nee, het kan toch niet nóg slechter worden!?!”- een onschuldig pleziertje? Een slecht boek lezen is volgens mij nog altijd een betere tijdsbesteding dan slechte TV kijken. Je leert ook altijd wat van een boek, al was het dat je maar beter een ander had gelezen, maar meestal steek ik ook iets op over wat niet werkt qua stijl, argumentatie of verhaal, en stel ik vast dat er nog ruimte is voor een beter boek over dit of dat onderwerp.

I thought you’d enjoy browsing the list of twenty two books I read in full in 2015. (Yes, room for improvement!). Short comments provided, links to Worldcat.org where available. Please consider supporting your local bookshop before purchasing through Amazon!

Ik dacht dat het leuk was om de lijst van mijn tweeëntwintig uitgelezen boeken van 2015 even met jullie te delen (Ja, ik weet het, ruimte voor verbetering!). Met korte opmerkingen en waar ik kan bibliografische gegevens gelinkt aan Worldcat.org. Gelieve je lokale boekenwinkel eerst te bezoeken voor je naar Amazon of Bol.com holt!

If originally in Dutch, or available in Dutch translation, I put them at the top of the list. (The headaches of a bilingual blog…) Als boeken in het Nederlands waren of in vertaling beschikbaar zijn, staan ze bovenaan het lijstje. (Soms krijg ik een punthoofd van mijn poging om tweetalig te zijn op dit blog…)

Leon Stover, Culturele Ecologie van de Chinese Beschaving / Cultural ecology of Chinese Civilization: Peasants and Elites in the Last of the Agrarian States.
Trying to set up a grand view of Chinese history and society in a similar vein to Elvin’s The Pattern of the Past , but not as successful: cramming everything into a grand structure doesn’t work, but this reflects the approach of its time, I suspect.
Dit werk probeert net als Elvins boek The Pattern of the Past een grootse, brede kijk te ontwikkelen op Chinese geschiedenis en maatschappij, maar het is niet even geslaagd. Alles proberen in een strakke structuur te wringen werkt nu eenmaal niet (meer), maar wellicht was het gewoon mode om toen zo geschiedenis te doen.

Charles C. Mann, 1491: New Revelations of The Americas before Columbus/ 1491 : de ontdekking van precolumbiaans Amerika.
Yep, good read to get you up to speed on some fascinating history if you don’t know where to start for this part of the world.
Goedgekeurd. Een goed boek als je niet weet waar te beginnen voor de geschiedenis van dit deel van de wereld. Fascinerend, heel veel dingen bijgeleerd!

Laline Paull, The Bees: A Novel/ De bijen.
Yes, loved this one! Disclosure: I love bumblebees (please support the Bumblebee Conservation Trust!). Honey bees are a bit different, but I still learned a lot from this fictional but entertaining narrative of the life of a bee.
Vond ik geweldig goed. Ik moet bekennen dat ik van hommels hou (steun de Bumblebee Conservation Trust of je plaatselijke vereniging ter bevordering van bijen en andere insekten), maar ik leerde nog heel veel bij over honingbijen uit dit spannende verhaal dat het leven van een honingbijtje volgt.

David Mitchell, The Thousand Autumns of Jacob de Zoet/ De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet.
Took a long time to get me engaged, but my perseverance paid off. Once the story picked up some pace it was a very enjoyable piece of fiction.
Het duurde een lange tijd eer ik echt mee was, maar de volhouder wint. Eens het verhaal een beetje op gang was, transformeerde dit boek tot een zeer genietbaar verhaal.

J.L. Borges, Labyrinths: Selected Short Stories and Other Writings.
A good introduction to this wonderful writer. Lots of food for thought but in an entertaining format.
Dit is een selectie die ik niet onmiddellijk terugvind in Nederlandse versie, maar er is genoeg van deze schrijver vertaald. Neem gewoon een bloemlezing van hem vast en gooi je erin. Veel stof tot nadenken, maar wel in een aangename verpakking gebracht.

Walter Miller, A Canticle for Leibowitz/ Een loflied voor Leibowitz.
Sci-fi from the late fifties but still a very entertaining and engaging read, and the message is not entirely dated. (We’re still going to mess up the planet, just in a more subtle way than they did in this story).
Science-fiction van de late jaren ’50 maar nog steeds een goed boek waar ik me kon in verliezen, en helaas is de boodschap niet helemaal gedateerd. (We gaan nog steeds de planeet om zeep helpen, maar we doen het gewoon op subtielere wijze dan in dit verhaal.)

Helen McDonald, H is for Hawk/ De H is van havik.
Recommended by a friend. Story of a young academic who trains a goshawk as part of the process of grieving for her father’s early death. I read this shortly after dad died, and while it was a good read, it did not have the same impact on me as on my friend. No need to worry about me training birds of prey, in other words.
Op aanraden van een vriend. Het verhaal van een jonge geleerde, die een havik opleidt tot jachtvogel, als deel van het verwerkingsproces na het overlijden van haar vader. Ik las dit kort na het overlijden van papa, en het maakte niet dezelfde diepe indruk als op mijn vriend. In andere woorden: maak je geen zorgen, ik ga me heus niet bezig houden met roofvogeltraining.

Alessandro Baricco, Zijde/ Silk.
Een kort en zeer vlot geschreven boekje, sterk aangeraden!
A short and very fast-paced little book, highly recommended!

Marc Gielens, De Scheldeweg.
Een vriendelijke buur wees me op het bestaan van dit boekje over de lokale geschiedenis. Het is in eigen beheer uitgegeven en dat merk je hier en daar: een goede redacteur zou het verhaal strakker maken met meer structuur. Toch is het de moeite waard omdat je heel veel bijleert over plaatsnamen en figuren uit het verre verleden van onze eigen streek. (Sorry folks, this one's only available in Dutch!)

Alleen in het Engels: English only:

Sheldon Pollock, The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit Culture and Power in Premodern India.
Recommendation from several colleagues. It’s a chunky book, but quite the classic in Asian Studies (East Asia included).

Stephen T. Asma On Monsters: An unnatural history of our worst fears.
Meh- good beginning, could do without the final part where he takes you into the modern period.

Ellen Cong Zhang Transformative Journeys: Travel and Culture in Song China.
Read for a book group. Interesting insights if you ever worried about the practicalities of travelling in medieval China to your new post as an official, and what to write about the experience.

Robert Ciley Could you but find it.
Plain and simple: a very fun piece of fiction, with some literal laugh-out-loud moments (which I rarely get when reading). I tore through it in no time.

Paddi Newlin, Ken Hartley and Jessica Oliver, Hidden Treasures.
Fiction. Only recommended after dental surgery when still woozy from the anaesthetic. Trust me.

Robert Irwin, For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies.
Don’t bother. Srsly. Don’t bother. Even if you want to do some E. Said-bashing, you can do it better, I’m sure.

Mark Elvin, The Pattern of the Chinese Past.
One of those classics of sinology I’d not yet read in full. (Oh the shame!)

Michel-Rolph Trouillot Silencing the Past: Power and the Production of History.
Recommended by my office mate, a very accessible read on the topic of power and the writing of history.

Bruce Batten, To the Ends of Japan: Premodern Frontiers, Boundaries and Interactions.
One of those books I should have read years ago- when it was recommended to me by a colleague- but still very useful for me now.

Howard Wechsler, Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty.
Another classic in my field, I had plundered it for bits and pieces but never sat down to read the thing entirely. Glad I did.

Frederic Jameson The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act.
Another recommendation from a colleague. Useful ideas, but a very hard read. I thought it was me and my inability to cope with literary theory, but I’ve spoken to people more fluent in that lingo who told me it’s the writing, not me. (Phew.)

Clive Gamble, Archaeology: The Basics.
I work a lot with archaeological data, but never received any training as an archaeologist. A very userfriendly entry into the field for the non-specialist.

Jon Lawrence, Speaking for the People: Party, Language and Popular Politics in England, 1877–1914.
Probably the most unexpected book on the list- again tipped off by a friend, years ago, about one of the concepts in the book (Politics of place). To really understand it, my little brain needed the entire book and a lot of time. It’s also interesting to see how political parties formed and how many misconceptions we have about that, and how decent data and analysis can give a different picture.

And that was the list for 2015! Aiming to get a higher total for 2016... En dat was de lijst voor 2015. Ik hoop op een hoger totaal voor 2016!

3 thoughts on “Between the covers in 2015| Van kaft tot kaft in 2015

  1. Pingback: Between the Covers, 2016 | Van kaft tot kaft, 2016 | Polifinario

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *