Friday: Beartooth Pass into Yellowstone | Vrijdag: via “Berentand-pas” naar Yellowstone

(Yes, there has been a delay, but ready to bring you the crop of the cream from this trip: Yellowstone! Jawel, met enige vertraging, maar we zijn weer aan gang: het neusje van de zalm: Yellowstone!)

iPhone Beartooth pass

Breathtaking. That is the only word I have for the Beartooth Pass. Fortunately there are sufficient pull-outs and viewpoints with parking area, that even when you're driving you get a chance to enjoy the landscape. (It is highly advised for the driver to keep their eyes on the road while the car is in motion!!) If you get a chance, approach Yellowstone via 212 from Red Lodge, MT, and enjoy a spectacular ride. There is a glut of photos on flickr, please head over there (you can find me as tinebeest, or simply click on one of the pictures here to go to my photostream)

Adembenemend. Dat is het enige woord dat ik heb voor Beartooth Pass (Berentand Pas). Gelukkig zijn er voldoende stopplaatsjes, en uitkijkpunten met ruime parking, zodat ook de chauffeur een kans krijgt om het landschap te bewonderen. (Het is ten zeerste aangeraden om je ogen op de weg te houden tijdens het rijden zelf!!). Als je de kans krijgt, ga dan naar Yellowstone via 212 vanuit Red Lodge (Montana), en geniet van een spectaculaire rit. Er is een overvloed aan foto's op flickr, ga daar ook even kijken als dit voorproevertje in de smaak valt. (Je vindt me daar als tinebeest, of klik op een van deze foto's en je gaat automatisch door naar mijn foto-stroom.)

P1010307

iPhone Beartooth pass

iPhone Beartooth pass

iPhone Beartooth pass

Don't forget some almonds for these cute guys! (Don't bother with peanuts, they are picky chipmunks up there!) Vergeet de amandelen niet! (Apenootjes vinden deze gestreepte eekhoorntjes hier maar veel te gewoon!)

P1010321

P1010320

P1010333

P1010336

P1010347

P1010357

I got into Yellowstone alright, but by the time I was at the entrance I started to worry about some strange and increasingly worrying noise the car was making when using the brakes. My main strategy was to get to the campsite, some 66 miles further south, in the heart of the park (this is a BIG place), pitch the tent before dark and/or thunderstorms, and then figure out what to do with the car. Camp was pitched without problems and the brochures informed me that some of the gas stations in the park do car repairs. One of them was only a few miles away. That would be my first task the next morning.

Toen ik in Yellowstone aan de ingang was, begon ik me wel zorgen te maken over een vreemd, en steeds eigenaardiger geluid dat de auto maakte, vooral bij het remmen. Mijn strategie was nu zo snel mogelijk de tent opzetten op de camping in het hart van het park, voor het begon te regenen (met onweer), of donker werd. Dat was toch nog een dikke 100km verder (dit is een GROOT park). Daarna zou ik me ontfermen over de auto. De tent stond snel overeind en uit de brochuurtjes leerde ik dat bij een aantal benzinestations ook een auto-hersteldienst is. Eentje ervan was slechts een paar km verder. Dat werd dan mijn prioriteit voor de volgende dag.

I also attended one of the "campfire" talks in the evening, in the nearby amphitheatre. One of the rangers talked about the Yellowstone wolves, and how their reintroduction has done the park a world of good. They are hard to spot and you're very lucky if you do. But over the next few days I would soon learn that even if you're not looking for wildlife, it may just show up anyway. The first one was a male mule deer that came to inspect my tent about half an hour after I arrived. I went to bed hoping the bears would keep more of a distance...

Ik ging 's avonds ook naar een van de "kampvuurpraatjes" in het nabije amphitheater. Een van de rangers vertelde over de wolven, die opnieuw in Yellowstone waren losgelaten in de jaren negentig, en hoe dat het park ten goede is gekomen. De wolven zijn niet makkelijk te vinden, en je bent een gelukzak als je er eentje kan zien. Maar in de loop van de volgende dagen leerde ik al snel dat sommige beestjes je ook wel komen opzoeken, ook als je niet op zoek bent. De eerste was een (man.) muildierhert, die de tent kwam inspecteren zo'n half uur na mijn aankomst. Ik ging slapen met de hoop dat de beren iets meer afstand zouden houden...

Spot the deer | Zoek het hert
iPhone Beartooth pass

This entry was posted in roadtrip on by .

About Tineke

Flemish Belgian formerly living in the US, now back home. Eternally amazed at the world around her. Knitter, (sometimes) yarn spinner, returning long distance runner, ex academic historian of China and East Asia. Opinionated about chocolate and beer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *