Knit happens! Unbelievable, but here is an FO!

Yes, I am now known as “she who knits during meetings” and I have to say it is one way of keeping my ears focused on meeting materials. My meetings are always productive, and in cold meeting rooms I can keep myself a bit warmer than my other female colleagues, with a sweater or afghan in progress on my lap. Wool for the win!

Ja, ik ben intussen gekend als “die die breit tijdens vergaderingen” en ik moet zeggen dat is een van de manieren waarop ik mijn oren kan toespitsen op de vergadermaterie. Mijn vergaderingen brengen dan ook altijd resultaat, en in koude vergaderlokalen kan ik mezelf wat warmer houden dan de meeste van mijn vrouwelijke collega’s, met een trui of deken op mijn schoot. Gered door de wol!

These socks were not exactly large enough to do so, but they are a tangible result of a few faculty and department meetings. I think I also had them with me during AAS.

Deze sokken waren niet echt groot genoeg om dat te doen, maar dit is wel het tastbare resultaat van een paar faculteits- en departementsvergaderingen. Ik denk dat ik ze ook tijdens AAS mee had.

Yarn is Into the Whirled, Pakokku sock, “Snow angels with an ood”, knit on 0/2mm circular needle. 72 stitches cast on, 2×2 ribbing for a while, then plain stockinette and my go-to sock pattern that’s mainly hiding in my head. Made for me.

Garen is Into the Whirled, Pakokku Sock, “Snow angels with an ood”, op 2mm (US 0) rondbreinaald. 72 steken opgezet, 2×2 ribbelsteek voor een eindje en dan gewoon jersey en het gebruikelijke patroon dat ergens in mijn hoofd rondzwerft. Gemaakt voor mij.

Socks in almost self-striping pattern of dark and light blue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *