New York, New York

It is kind of cool to have the Big Apple on your doorstep. I love the quiet life, and have probably missed a career as a hermit, but every now and then I manage to convince myself that the big city is not the evil city, and that there are fun things to be had and done.

Het is eigenlijk best fantastisch dat New York slechts een boogscheut ver ligt. Ik hou het graag rustig en had het wellicht niet slecht gedaan als kluizenares, maar af en toe kan ik mezelf er wel van overtuigen dat de grote stad niet per se een verdorven stad is, en dat je er leuke dingen kan vinden en doen.

Not quite scraping the sky- Krabben aan de laaghangende wolkjes.

20140112-205131.jpg 20140112-205148.jpg

20140112-205205.jpg

Saturday was almost tropic, about 15C and with accompanying monsoon (and that hot on the heels of Tuesday's -17C). Steaming hot Korean beef-broth (Sollongtang) tastes good in any weather, though.

Zaterdag was het bijna broeierig heet, met 15C en moesson-toestanden (wat een verschil met -17 de dinsdag ervoor!). Gloeiend hete Koreaanse rundersoep (Sollongtang) gaat er gelukkig altijd in.

20140112-205748.jpg

Bikes in cities are advancing in ever larger numbers. After the Boris bikes in London, now also in New York.  Je ziet steeds meer fietsen in de grote steden. Na de "Boris bikes" van London, nu ook in New York!

20140112-205222.jpg

I treated myself to a MET membership. $100 for a year of free entry = repaid in 4 visits. And the sheer size of the place means that you need more than that to feel you've seen some of the collection. I wandered around and found this in the Sackler Wing. Everything IS bigger in America...

Ik heb mezelf een jaarkaart voor de MET cadeau gedaan. $100 voor een jaar gratis toegang, da's terugbetaald in 4 bezoekjes, daar kan je niet voor sukkelen. Vooral niet eens je doorhebt dat je veel meer dan dat nodig hebt om iets van de collectie te zien. Ik dwaalde een beetje rond, en bevond me plots hier in de Sackler Vleugel. Alles is inderdaad groter in Amerika...

20140112-205235.jpg

I *heart* Egyptian bling bling and home decor. - Ik heb een zwak voor Egyptische mooie dingetjes en interieur stukken.

20140112-205248.jpg 20140112-205259.jpg

I saw William and his cousin. - Ik zag William en zijn neefje.

20140112-205317.jpg 20140112-205307.jpg

And a fascinating exhibition on Chinese modern art: Ink art. The New Classic of Mountains and Seas (Shanhaijing 山海經) is a wonderful in-joke for sinologists. The original text was given its present shape between 3d century BC and 3d century AD, but from this one  example in the modern version  you can see how we might have ended up with the very strange creatures described in the original.

En er loopt een fascinerende tentoonstelling over Chinese moderne kunst: Ink art. Het Nieuwe Boek van Bergen en Zeeën is een knipoogje naar de sinologen toe. De oorspronkelijke tekst kreeg zijn zijn huidige vorm tussen de 3e eeuw voor en na Christus, maar van dit ene voorbeeldje uit de moderne versie toont goed aan hoe we bij die vreemde wezens belandden in de originele versie.

20140112-205340.jpg 20140112-205330.jpg

At times I have difficulties with contemporary art. I spent many a Saturday morning at the Art Academy in Dendermonde and even obtained some sort of basic degree in drawing and colour study for my efforts. We learned about the principles of modern art, and abstract stuff, yet contemporary art often fails to touch me. It may look ingenious, or shock me, but rarely is it an aesthetic experience for me. "Ink art" presents a number of pieces that did just the right thing for me: drawing you in with their sheer beauty or a sense of awe for the craftsmanship that went into them, but the artists play with ideas of Chineseness, modernity and tradition in a way that sticks with you after you leave the galleries. A must-see if you're in NYC (closes 6 April).

Ik heb het soms moeilijk met hedendaagse kunst. Menige zaterdag heb ik mijn broek gesleten op de Kunstacademie in Dendermonde, en heb zelfs een papiertje met een of andere kwalificatie gekregen over tekenen en kleurstudie. We werden ook wat onderwezen in de ideeën van moderne en abstracte kunst, maar hedendaagse kunst raakt me vaak gewoon niet. Het ziet er ingenieus uit, of het shokeert, maar het is zelden een estetische beleving voor mij. "Ink art" brengt een aantal hedendaagse stukken die het net goed deden voor mij: ze lokken je met de pure schoonheid, of een gevoel van overweldiging door de kunde en kennis van een ambacht, maar toch spelen de kunstenaars met ideeën van Chinees-zijn, moderniteit en traditie, op een manier die beklijft. Als je in New York bent, moet je zeker een bezoekje brengen! (6 april laatste dag)

And if you are a fan of live music, NYC is the place to be. For me, that means the New York Philarmonic. But more about that in a next post.

En uiteraard, voor de liefhebbers van live muziek, is New York een geweldige plek. Voor mij betekent dat de New York Philharmonic. Maar daarover een volgende keer meer.

This entry was posted in Uncategorized on by .

About Tineke

Flemish Belgian formerly living in the US, now back home. Eternally amazed at the world around her. Knitter, (sometimes) yarn spinner, returning long distance runner, ex academic historian of China and East Asia. Opinionated about chocolate and beer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *