Go west! | Westwaarts!

(I've been hearing that song in my head since this morning... | Dat liedje klinkt nu al de hele dag door mijn hoofd...)

Go west! That's exactly what I am doing- from Princeton, NJ to Seattle, WA, and taking in some of the sights along the way.

First day I made it to Streetsboro, Ohio. The main attraction of this place for me was the presence of a hotel to spend the night, in case you're wondering. But the further west, the crazier the plans become. I am quite looking forward to the Badlands, Black Hills, maybe Mount Rushmore, and definitely Yellowstone. When time and wifi access allow me, you can read here on the blog about my adventures. Now, if you'll excuse me, I'd like to watch that Pixar film Cars. It really resonates with me right now.

Westwaarts! Dat is waar ik heen ga, van Princeton in New Jersey naar Seattle, helemaal aan de westkust, en onderweg natuurlijk genieten van het moois dat de VS te bieden heeft.

De eerste dag ben ik alvast tot in Streetsboro, Ohio geraakt. Waar?? Ja, het bijzondere aan deze plaats is dat er een hotel staat waar ik makkelijk een kamer kon hebben. De echte leute begint natuurlijk eens ik een eind verder in het westen zit: Badlands, Black Hills, misschien Mount Rushmore (met die presidenten in de rots gehouwen voor wie het zo beter kent), en uiteraard Yellowstone. Waar tijd en wifi me toelaten, probeer ik jullie op de hoogte te houden van mijn avonturen. En nu genoeg, ik voel dat ik dringend moet kijken naar Cars van Pixar!

This entry was posted in roadtrip on by .

About Tineke

Flemish Belgian formerly living in the US, now back home. Eternally amazed at the world around her. Knitter, (sometimes) yarn spinner, returning long distance runner, ex academic historian of China and East Asia. Opinionated about chocolate and beer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *