Five years on WorPress? | Vijf jaar op WordPress?

Whaaaat? and all I have to show for is 62 posts? That's about 1 per month on average. Happy blogiversary! (No, not an April Fool! Although the first published post took a couple of months to appear.)

Wablief? En er zijn maar 62 berichtjes in totaal? Dat is net iets meer dan eentje per maand. Dat kan beter! Gelukkig blog-verjaardag (Nee, geen aprilvis! Maar het duurde dan nog enkele maanden voor het eerste bericht verscheen.)

1975.99

This dragon is as surprised as you that it's been five years! Courtesy of Met Museum

Of course the blog goes dormant intermittently, when work takes over. But in retrospect, most of the "lack of time" is self-created, courtesy of the (inevitable?) curse of our times: FaceBook. I'm trying to cut down on the latter. The data-breach did not come as a surprise. For years now I have logged out of FB every time when I'm done: it makes it a little harder for the site to keep track of your browsing habits, and it makes me think a little bit before I log in again and spend waste more time there. I also use private browser windows if I am browsing for things that one can buy. Both resulted in less targeted advertising. I still have reasons to hang out on FaceBook, including an awesome group of friends I want/need to keep in touch with, and a professional group or two. But I think this little 'ere blog should be my little home on the web, and it deserves more than one post per month, because it's awesome to have your own little space that you can customize. Wasn't that the dream of the freedom on the internet?

Uiteraard gaat dit blog af en toe in winterslaap, wanneer ik weer eens verzuip in het werk. Maar als ik in eerlijkheid terug kijk, is het "tijdsgebrek" als een excuus nogal dunnetjes, en ook grotendeels veroorzaakt door de (onvermijdelijke?) ziekte van de tijd: FaceBook. Ik probeer de tijd die ik daar doorbreng te verminderen. Dat de site data verzamelt in het geheim was niet echt een verrassing. Al jaren log ik uit als ik klaar ben met de site: het is dan net iets moeilijker om mijn internetgedrag te volgen, en het doet me ook elke keer even denken voor ik weer inlog en daar mijn tijd doorbreng verkwist. Ik gebruik ook een "private browser" venstertje als ik op zoek ben naar iets om te kopen. Daardoor was de gerichte reclame duidelijk minder goed afgestemd op mij. Ik heb geen reden om FaceBook helemaal af te sluiten: er is een geweldige groep vrienden die ik niet kan/mag opgeven, en een paar groepen die voor mijn werk nuttig zijn. Maar ik denk dat dit blogje hier meer verdient dan een berichtje per maand, en dat dit mijn thuisplekje op het web moet worden, want het is best fantastisch om je eigen ruimte te hebben die je zelf kan inrichten. Was dat ook niet de droom van de vrijheid op het internet?

This entry was posted in personal news and tagged on by .

About Tineke

Flemish Belgian formerly living in the US, now back home. Eternally amazed at the world around her. Knitter, (sometimes) yarn spinner, returning long distance runner, ex academic historian of China and East Asia. Opinionated about chocolate and beer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *