Tag Archives: reading table

Awel… |So…

"Awel, nu je niet meer op facebook rondhangt, wat steek je de hele tijd uit?" moet zowat de vraag zijn die op ieders lippen brandt. Ik heb geen TV, dus daar kan de tijd ook niet inkruipen.  De afgelopen weken heb ik het vooral met de presentatie van mijn werk voor de Society of Fellows druk gehad, mijn "baas" dus. Dat is nu achter de rug, en we kunnen weer even ademhalen. Maar voordien waren er ook andere aangename bezigheden:

"So now you're not hanging out on Facebook anymore, what *do* you do with your time?" Surely you have been dying to ask me that? I haven't got TV, so I am not wasting time in front of the goggle box. The past few weeks I mainly worked on the seminar presentation of my work, at the Society of Fellows Friday seminar- my "boss", so to speak. That is now behind me and I can breathe again. But before all of that, there were a few other ways to idle away my time.

Leeshoekje - Reading Corner:
Reading corner

Even dichterbij kijken- rara...- Close-up- guess what?:
Close up

Vertaalstation en correspondentietafel - Translation Station and correspondence desk:
Translation Station

Leesplank- Reading table:

Reading table 1

(NB: mini-besprekingen in de taal van het boek, mogelijk met uitzondering van Chinees ;-). Note: mini-book reviews in the language of the book! Perhaps with the exception of Chinese 😉 )

Yu Hua, Chronicle of a Blood Merchant. (Translated from Chinese) I like this one. Reads like a train, I tore through it in no time, because you just want to find out what happens next and how the main character will react when live throws another of its curve balls at the poor man.

Tang XianzhuDream in Peony Pavilion. (Translated from Chinese) It is on the reading list for the course I teach this semester (why yes, because I put it there!), and this particular translation was terrible, enough to turn any student from ever wanting to read any more Ming dynasty plays. Don't worry, there is another translation for them, much better, from Cyril Birch.

Wilt Idema, Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. (Vertaald uit het Chinese, met inleidingen en annotatie). Grote collectie van Chinese gedichten, vertaald naar het Nederlands. En dan nog goed gedaan ook! Een goed werk voor wie wil kennismaken met een heel andere traditie van spelen met woordjes, klanken en taal. Uiteraard gaat er heel veel verloren in een vertaling: sommige verzen hebben toon-patronen, en het rijm valt weg, net als het visuele aspect van de gedichten. Toch opent deze collectie een wereld van belevingen en emoties uit vele eeuwen Chinese dichtkunst, die niet mag verborgen blijven. Er zijn andere collecties en vertalers, maar wie eens wil proeven van Chinese dichtkunst, moet dit lijvige werk maar eens in de lokale bib opzoeken. Leg het op je nachtkastje, en als je 's nachts niet kan slapen kan je misschien wel gezelschap zoeken bij de dichters van 1300 jaar geleden. Ook zij hadden muizenissen...

Benno Barnard en Geert van Istendael, Een geschiedenis van België (voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders). Een kerstkadootje, en heel leuk! Het is moeilijk om goede geschiedenis te schrijven. Het is nog veel moeilijker om dat op een bevattelijke manier te doen voor kinderen. Een paar opmerkingen rond prehistorie doen de tenen krullen van elke rechtgeaarde historica die zich op een blauwe maandag wel eens bezighoudt met nomaden, vroege culturen en beschavingen ("oh nee, gaan ze dat nu echt aan een volgende generatie doorgeven? Weer iets dat ik er moet uithameren in mijn colleges...") maar dan herpakken de schrijvers zich geweldig goed. Verhelderende vergelijkingen met hedendaagse situaties; problemen rond objectiviteit en meerdere manieren van kijken naar dezelfde gebeurtenis; mythevorming en (onterechte) verheerlijking van helden; dat zijn slechts een paar van de thema's die af en toe weerkeren om aan de historici in spe uit te leggen dat geschiedenis iets heel anders is dan gewoon even alle feiten op een rijtje zetten.

Ik heb een hele stapel boeken waar ik nog door moet, maar laat gerust een commentaartje met je tips voor mijn "toekomstlectuur"-plankje. Misschien zie je jouw tip in een toekomstige editie van de Leesplank!

I have plenty of reading to get on with, but feel free to leave me tips for my virtual book shelf in the comments! With a bit of luck, you'll see your suggestion in a future edition of the Reading Table!