Dunhua! 敦化 (not to be confused with Dunhuang 敦煌)

Jingbo Lake and the surrounding sights were fun, even with (or perhaps exactly because of) the Chinese tourgroup I joined. But the pictures will speak louder than words, and I can't give you those quite yet. Patience is a virtue, more when I am back sometime next week.

Het Jingbo Meer en de nabije zichten waren heel leuk, zelfs met (of misschien net vanwege) de Chinese reisgroep waar ik me bij aansloot. Maar foto's zeggen zoveel meer dan woorden, en dus moeten jullie even geduld uitoefenen. 't Is een schone deugd, en volgende week ofzo volgt er meer.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dunhua is the heart of the oldest bits of Bohai history. Unlike the main capital from the later period, Shangjingcheng just north of Jingbo Lake, they haven't quite got the idea of heritage tourism yet here. The main attraction is a temple from the Qing dynasty (1644-1912) with a massive bronze Buddha statue atop the nearby mountain, and an entrance ticket to the temple complex to match (by Chinese standards). It seems to have received a big infusion of money in 1992, and doesn't look very authentic.

Dunhua is het hart van de oudste stukjes Bohai geschiedenis. Maar in tegenstelling tot de site van de latere hoofdstad Shangjingcheng net ten noorden van het Jingbo Meer, hebben ze hier nog niet begrepen hoe het zit met erfgoed toerisme. De voornaamste attractie is een tempel van de Qing dynastie (1644-1912), met een enorme bronzen Buddha bovenop een heuvel, en een toegangsticket met gelijkaardig enorme prijs (naar Chinese normen) voor het tempelcomplex. Ik meen te begrijpen dat het in 1992 ofzo een flinke financiële infusie kreeg en het ziet er niet authentiek uit.

Instead, I got a taxi driver and a map, and asked him if he could take me on a little expedition to Chengshanzi, a small village where a mountain fortress has been found. We managed to find that one: there is a stone to mark it, though the hill is completely overgrown and not accessible. I don't want to get in trouble with the police or locals with illegal entry, and was happy to just take in the surroundings of this historical spot. A second site, the Yongsheng remains on the opposite bank of the Mudanjiang, however, has not been marked or the locals don't know where it is, because they swore high and low there there were "no ancient things around here!" The third site south of Dunhua was the royal cemetery, which is marked clearly, and taken care off. Unfortunately not today- or not open for visitors. I declined the invitation to crawl under the fence as some people seemed to have done before me. Crimes against archaeology and cultural heritage can be severely punished, and it is best not to give the wrong impression. Too bad, but again: getting some idea of the lay of the land makes reading the excavation reports so much easier.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Geen tempel dus, maar ik nam een taxi en de kaart, en vroeg de chaufeur om mee te gaan op expiditie naar Chengshanzi, een klein dorpje waar een heuvelfort werd gevonden. Dat hebben we zelf ook gevonden: er is een gedenksteen die de plaats markeert. Hogerop was de heuvel helemaal overgroeid. Ik ben hier als toerist en heb dus geen officiële toelatingen om archaeologie te doen, dus was ik al lang blij dat ik even op deze historische plek kon staan. Een tweede site, de Yongsheng ruine aan de andere kant van de Mudang rivier, is echter niet gemarkeerd, en de plaatselijke bevolking wist ook van niets "Niks oud hier in de buurt!" Een derde site ten zuiden van Dunhua, het koninklijk kerkhof, is wel aangeduid en verzorgd. Maar helaas niet vandaag: niet open, geen bezoekers. Ik besloot wijselijk niet in te gaan op de uitnodiging om onder het kippegaas te kruipen, zoals een paar mensen me blijkbaar hadden voorgedaan. Je wil niet de verkeerde indruk geven in een land waar archaeologie en cultureel erfgoed met heel strenge wetten beschermd worden. Jammer, maar opnieuw: goed om een idee te krijgen van de omgeving, dan is het makkelijker om opgravingsrapporten te lezen.

More about what I found in the afternoon later. WordPress app is slowing down... I will in due course update with pictures.
Meer over wat ik in de namiddag nog vond; de WordPress app op mijn iPad begint vast te lopen... Foto's volgen nog, zodra ik kan.

(updated 14 September 2014: added pictures/ Bijgewerkt 14 september 2014, foto's toegevoegd)

This entry was posted in Travel and tagged , , on by .

About Tineke

Flemish Belgian formerly living in the US, now back home. Eternally amazed at the world around her. Knitter, (sometimes) yarn spinner, returning long distance runner, ex academic historian of China and East Asia. Opinionated about chocolate and beer.

One thought on “Dunhua! 敦化 (not to be confused with Dunhuang 敦煌)

  1. Pingback: Dunhua! 敦化 (not to be confused with Dunhuang 敦煌)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *